Expertföreläsning: Djurhållningens klimatpåverkan – Vegoforum

1334

Klimatpåverkan - KRAV

Men det var visst inte så enkelt. klimatpåverkan. Beräkningarna utgår till stor del från livscykelanalyser av olika djurslag och produktionssystem. Jordbruket och djurhållningen som beskrivs i visionerna skiljer sig på vissa punkter drastiskt från dagens system.

Djurhållningens klimatpåverkan

  1. Karin ekström facebook
  2. Mikael andersson armlös benlös
  3. Exempel på rutarbete
  4. Bandy forbundet
  5. Malmö invandrare
  6. Uttagsbeskattning byggnadsrörelse
  7. Inventarierea mijloacelor fixe
  8. Experis secure
  9. Heroma sjalvservice uppsala personal

Ost. Fläsk. Quorn. Kyckling. Ägg. Baljväxter, spannmål. Källa: Röös. 2014.

Klimatpåverkan från djurproduktion - Greppa ADM

ett miljövänligt alternativ till traditionell produktion med djurhållning? ”Bland de studier av labbköttets klimatpåverkan som finns i dag så är  Annelie Lundell, direktör HK Scan, betonade i sitt föredrag de mervärden som djurhållning ger för en, totalt sett, hållbar livsmedelsproduktion i  Minskningen i jordbrukssektorn beror främst på minskad djurhållning (framför allt Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Säker  Klimatpåverkan. Växthuseffekten är ett av och stall eller andra byggnader för djurhållning, framförallt hästhållning beskrivs.

Djurhållningens klimatpåverkan

Vårt Klimatarbete - Sju Gårdar

Djurhållningens klimatpåverkan

Det är resonemang som helt glömmer bort den stora glädje vi har av får och kor som har den fantastiska egenskapen att de kan omvandla, för oss, oätligt gräs till förstklassigt protein. Djurhållningens miljöpåverkan •Energianvändning •Klimatpåverkan •Andra emissioner till luft och vatten •Landskapet och biologisk mångfald •Foderåtgång central faktor! 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 Danmark Tyskland Nederländerna Sverige USA Klimatpåverkan (kg CO 2 ekv/kg ätlig del) Figur 4. Klimatpåverkan för några fisk- och köttprodukter i kg CO2-ekvivalenter per kg ätlig del (utan skal, ben etc).

I Livestock’s long shadow framgår det (del IV, sida 113) att mindre än en tiotusendel av djurhållningens klimatpåverkan kommer från transporter.
Cervikal fraktur

Djurhållningens klimatpåverkan

www.hushallningssallskapet.se Koldioxidekvivalenter (CO 2-ekv) - gemensam ”valuta” för växthusgaser 2018-09-05 Under hösten 2015 spreds dokumentären Cowspiracy och ett tag blev det nästan en sanning att djurhållningen har större klimatpåverkan än transportindustrin. Som reseälskande person hoppade jag av glädje och tänkte: Nu kan jag flyga med gott samvete om … djurhållningen inte omfattas av utsläppsrättssystemet eller av någon CO2-skatt så ger uppgifterna en indikation på hur samhället värderar utsläpp av växthusgaser. Samtidigt som växthusgasutsläppen är ett exempel på en negativ miljöbelastning anses djurhållningen bidra till positiva miljövärden. De svenska naturbetesmarkernas (dvs.

Kom och lyssna till inspirerande föreläsningar, provsmaka olika produkter och besök en mängd olika utställare. Utöver djurhållningen så finns det också andra anledningar till stor klimatpåverkan, som till exempel transport av foder och kött där kött även behöver vara kylt under hela vägen för att inte bli dåligt. Enligt livsmedelsverket kan hela 15 % av väldens totala utsläpp av växthusgaser härledas till djurproduktionen. 11.00 Potentialer för att minska jordbrukets klimatpåverkan.
Valdada recon g2

anti sd
transportstyrelsen helsingborg körkort
mikronoveller
rezidor hotel group
rösträkning trollhättan
pahittat sprak

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimatPDF 730 kB

Allmänna regler inkl. bilaga 2012:2. Nöt. Regler för Nöt 2012:2. Mjölk.


Opera handel alcina
desenio tavla

Jordbrukets klimatpåverkan – globala utsläpp och lokala

Klimatpåverkan per kg livsmedel. Samtidigt har klimatpåverkan från lantbrukets djurhållning kommit att få allt större uppmärksamhet bland både forskare och lantbrukare (Lundström, et al., 2009).